VINTEKO s.r.o.

Spoločnosť VINTEKO spol. s r.o. vznikla v roku 1997 a od toho času patríme medzi popredných množiteľov a predajcov viničných sadeníc u nás.

Firma je oprávnená vykonávať svoju činnosť na základe povolenia Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR vydaním osvedčenia o odbornej spôsobilosti, ukončením dištančného štúdia so záverečnou skúškou a následným zaregistrovaním výrobcu na ÚKSUP-e.

Obhospodarujeme osem hektárov poľnohospodárskej pôdy, z ktorej časť každoročne slúži na výrobu viničných sadeníc, tri hektáre tvoria produkčné vinohrady a ostatná pôda je využívaná na poľnohospodársku prvovýrobu.

Vinohrady pozostávajú z podpníkového vinohradu, ktorý slúži na produkciu viničných rezkov, z ktorých sa následne vyrábajú viničné sadenice. Sadenice na vlastný podpníkový vinohrad boli dovezené z Nemecka.

Ostatná časť vinohradov je vyčlenená na produkciu uznaných vrúbľov, ktoré sú tiež súčasťou výroby viničných sadeníc. V selektovanom vinohrade pestujeme odrody ako Muškát Moravský, Cabernet Sauvignon, Pesecká leánka, Veltlínske zelené, Devín, Frankovka modrá a Sauvignon Blanc. Spomínané porasty sú kontrolované ÚKSUP-om a každoročne je vydávané osvedčenie o uznaní materiálu.

Sortiment štandardných odrôd je vyrábaný vo vlastnej produkcii, avšak pre širšiu ponuku sortimentu sme začali dovážať viničné sadenice aj z Českej republiky, Rakúska a Maďarska.

Za uplynulé roky sme si vybudovali dobré meno , čo je záväzkom aj do budúcnosti na udržanie si pozície na trhu a zvyšovanie radov spokojných zákazníkov.

HISTÓRIA

História a prvé zmienky o osídlení obce Telince siahajú až do staršej doby kamennej. Z historických prameňov sa dozvieme, že vinohradníctvom sa ľudia v tejto obci zaoberali odpradávna, čoho dôkazom je aj krátky úryvok z archívu obce.

Telince boli osídlené už v neolite. Na území dnešnej obce je archeologicky doložené sídlisko lengyelskej kultúry, sídlisko z doby rímskej a zaniknuté stredoveké sídlisko. Obec je doložená od roku 1297 ako Teld, neskôr Theeld, Teeld (1312), Tyld (1322), Teldincze (1773), Telince (1948), maďarsky Tild. Obec patrila tunajším zemanom a ostrihomskému arcibiskupstvu, ktoré v roku 1319 získalo celú obec a usadilo tu predialistov. (Predialisti boli najnižšiou vrstvou šľachty v službách ostrihomského či vrábeľského arcibiskupa, ktorých spoločné slobody boli viazané na pôdu v rámci Vojskej a Vrábeľskej stolice predialistov. Boli povinní v čase vojny nastúpiť vojenskú službu v arcibiskupskom vojsku (bandériu) a nemali priame zastúpenie na krajinskom sneme). Neskoršie patrila časť obce trnavskému semináru. V roku 1312 vyplienil obec Matúš Čák, v roku 1618 Turci. Roku 1634 obec slúžila Turkovi Emýnovi, ktorý popri určenej dani obec obral o 25 dosák a 9800 šindľov. Roku 1714 tu bývalo 58 poddanských rodín na 36-tich usadlostiach, domy boli postavené z blata a prútia. Zo 45 kopáčov viníc dorábali neskladovateľné víno. Kostol bol vypálený. Roku 1764 tu bývalo 178 poddanských rodín , 284 kopáčov viníc “. Obyvatelia sa zaoberali poľnohospodárstvom. Po roku 1918 to bola obec maloroľníkov a robotníkov. Obyvatelia často odchádzali i na sezónne práce. V rokoch 1938 – 1945 bola obec pripojená k Maďarsku. Novodobé dejiny obce sú späté so susednou obcou Čifáre s ktorou tvorili jeden administratívny celok a ku ktorej bola obec Telince pričlenená. Obec Telince sa od obce Čifáre definitívne odčlenila po voľbách v roku 1990.

zdroj: archív obce